Kotol HORAL 25-30

Teplovodný, nízkotlaký kotol na drevo s oceľovým telesom
Použitie
Technické údaje
Montáž
Dokumenty
Kotly typu HORAL výkonovej rady 25-30 W sa vyrábajú v prevedení teplovodnom s max. výstupnou teplotou vody 90 °C. Ako palivo sa používa suché kusové drevo. Slúžia na vykurovanie objektov a prípravu teplej vody.
Konštrukcia je prispôsobená požiadavkám normy STN EN 303-5.

Popis:

1. Teleso kotla
2. Dvierka H+D
3. Kryt ventilátora
4. Kryt horný predný
5. Kryt bočný ľavý
6. Kryt zadný
7. Kryt výmenníka vnútorný
8. Uzatváracia klapka
9. Kryt výmenníka vonkajší
10. Poistný tepelný ventil (nie je súčasťou)
11. Výmurovka
12. Kryt bočný pravý
13. Vložka vírivá
14. Ventilátor
15. Odkaľovací ventil 1/2"
16. Rozvádzač elektriny
17. Samoodvzdušňovací ventil 3/8"
18. Výrobný štítok
19. Škrabka na decht
20. Kutáč
21. Kutáč - škrabka
22. Kutáč - metla na trubky výmenníka
23. Priestor zásobníka
24. Vedenie primárneho vzduchu
25. Tryska (žiarobetónová dýza)
26. Komínové hrdlo
27. Hrdlo výstupnej vody
28. Trubky výmenníka
29. Sekundárny vzduch
30. Spaľovacia komora
31. Hrdlo vratnej vody
32. Páka uzatváracej klapky
33. Lopatka
Všetky podrobné technické údaje nájdete v sekcii dokumenty.
Montáž kotla u užívateľa spočíva v nainštalovaní kotla na príslušný základ, napojenie na topný systém a napojenie na komín. Elektrické pripojenie kotla na sieť spočíva v pripojení sieťového prívodu do zásuvky. S kotlom nie je dodávaný, ale do systému musí byť zabudovaný poistný tlakový ventil, teplomer, tlakomer a buď poistný tepelný ventil alebo akumulačná nádoba.
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené