Tlakovo-plynotesné podlahové poklopy

Tlakovo-plynotesné poklopy sú určené k uzatváraniu núdzových výlezov ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.
Popis
Dokumenty
Konštrukcia poklopov je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí veko a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou veka opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Veko je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Výrobky sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené