Kotol SOKOL SUPER 90
TYP 70-200

Plynový kotol s oceľovým telesom plnoaický nízkotlaký, teplovodný s atmosférickým horákom
Použitie
Technické údaje
Montáž
Dokumenty
Kotly typu SUPER 90 výkonovej rady 70, 85, 100, 120 a 200 W sa vyrábajú v prevedení teplovodnom s max. výstupnou teplotou vody 110 °C. Ako palivo sa používa zemný plyn. Slúžia na vykurovanie objektov a prípravu teplej vody.
Konštrukcia je prispôsobená požiadavkám normy STN 07 0210. Prevedenie kotlov je pre zemný plyn s max. teplotou výstupnej vody 110 °C resp. 90 °C.
Vyhotovenie s vodorovným prerušovačom pre obvod spalín, otočiteľné do všetkých strán
Všetky podrobné technické údaje nájdete v sekcii dokumenty.
Plynové kotly SUPER 90 sa dodávajú v dvoch dieloch. Montáž kotla u užívateľa spočíva v inštalovaní kotla na príslušný základ, napojení na topný systém, poistné a zabezpečovacie zariadenia a na komín. Elektrické pripojenie kotla sa sieť spočíva v pripojení sieťového prívodu na svorky odrušovacieho filtra podľa elektrickej schémy zapojenia.
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené