Smažiaca panva PAEL-80

Elektrická smažiacia panva sklopná 80 litrová, nerezová s elektrickým vyklápaním liatinovej nádoby
Použitie
Technické údaje
Montáž
Dokumenty
Elektrická panva je určená na smaženie a opekanie rôznych druhov jedál v oleji, prípravu pokrmov tepelnou úpravou vo veľkokuchyniach, gastrozávodoch spoločného stravovania, bufetoch, bistrách a stánkoch rýchleho občerstvenia.
1. základný rám
2. staviteľné podložie
3.sklopná nádoba
4. sklopné veko
5. rameno
6. elektroprevodovka
7. koncový spínač
8. koncový spínač
9. havaríjny termostat
10. pravý vrchný kryt
11. ľavý vrchný kryt
12. rozvádzač
13. hlavný vypínač
14. konrolka hlavného vypínača
15. gombík termostatu
16. tlačidlo vyklápania
17. tlačidlo sklápania
18. ochranná svorka
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
PAEL-80
1500
900
850
900
1725
0-60
640
400
60
Všetky ostatné technické údaje nájdete v sekcii dokumenty.
Elektrická panva sa postaví do vodorovnej polohy na vopred pripravené miesto s istenou prípojkou elektrického prúdu, podľa tabuľky.
Poistka:
Istič:
FT 35 A
ITV 28 A
Aby prívod prešiel do priestoru elektrického rozvádzača, jeho dĺžka má byť 500 - 600 mm od podlahy. Pripojenie panvy na elektrický rozvod sa vykoná podľa platných noriem.
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené