• Panva PAEL-13

Smažiaca panva PAEL-13

Elektrická smažiacia panva sklopná 35 litrová, nerezová s ručným vyklápaním liatinovej nádoby
Použitie
Technické údaje
Montáž
Dokumenty
Elektrická panva je určená na smaženie a opekanie rôznych druhov jedál v oleji, prípravu pokrmov tepelnou úpravou vo veľkokuchyniach, gastrozávodoch spoločného stravovania, bufetoch, bistrách a stánkoch rýchleho občerstvenia.
Všetky technické údaje nájdete v sekcii dokumenty.
Elektrická panva sa postaví do vodorovnej polohy na vopred pripravené miesto s istenou prípojkou elektrického prúdu, podľa tabuľky.
Poistka:
Istič:
FT 16 A
ITV 15 A
Aby prívod prešiel do priestoru elektrického rozvádzača, jeho dĺžka má byť 500 - 600 mm od podlahy. Pripojenie panvy na elektrický rozvod sa vykoná podľa platných noriem.
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené