Oceľový dvojplášťový samonosný kontajner SKS-1M3 stohovací

Oceľový dvojplášťový samonosný kontajner je určený pre zber a prevoz kvapalného nebezpečného odpadu, mimo silne kyslých roztokov vyžadujúcich obalovú skupinu II.
Použitie
Dokumenty
Tento zberný a prepravný kontajner je prispôsobený pre vidlicovú žeriavovú manipuláciu. Užitočný objem je 1000 litrov, označený podľa medzinárodných noriem RID/ADR ako nádoba IBC typu 31A, v prevedení stohovacom. Plášť a dná sú zvarené vodotesným zvarom. Plášť je vyrobený z oceľového plechu 11375,1; hrúbky 4mm.
Na bočnej strane plášťa kontajnera je vyvedený kontrolný tlakovací otvor, prispôsobený pre jednoduchú užívateľskú kontrolu vodotesnosti a vzduchotesnosti obalu (napr. pripojením tlakového vzduchu s kontrolným manometrom). Nalievací otvor je umiestnený excentricky a tesnený prýžovým tesnením. Ovzdušňovací otvor je umiestnený na bočnej strane nalievacieho otvoru. Pri manipulácii je uzatvorený utesnenou kovovou zátkou s metrickým závitom. V nalievacom hrdle je umiestnené sitko pre zachytenie nečistôt a plavákovým systémom indikujúce maximálne naplnenie. Pre vyprázdnenie a oplachovanie je na hornej časti vyvedené výstupné hrdlo pre vyčerpanie obsahu mobilnou cisternou alebo prenosným čerpadlom s hadicou. Povrchová úprava je prevedená špeciálnym olejuvzdorným náterom zahraničnej výroby.
Copyright © STROJLAB, s.r.o. | Všetky práva vyhradené